Thuis trainen met AVE

AVE is een vorm van hersentraining die je thuis zelf kunt uitvoeren met behulp van het David Delight Plus AVE toestel. AVE werkt via toon (audio) en licht (visueel). De tonen hoor je via de bijgeleverde koptelefoon en de lichtpatronen worden toegediend via een speciale bril. Na ca. 6 minuten zullen de hersenen op de behandeling reageren. Een behandeling duurt in totaal ca. 30 minuten. Bij een behandelfrequentie van 4-7 keer per week gedurende 2-3 maanden zullen de hersenen steeds meer in balans komen. Tevens is vastgesteld dat een behandeling met AVE zorgt voor een toename van de doorbloeding van de hersenen en van de stofwisseling in de hersenen, wat bevorderlijk is voor de werking van de hersencellen. Als de hersenen meer in balans zijn kan de behandeling afgebouwd worden.

Let op: in verband met het trainen van verschillende hersengolven aan de linker- en rechterzijde van het brein, is het van belang de koptelefoon goed op te zetten. Let op de gekleurde letters R (op rechteroor) en L (op linkeroor).

Advies juiste sessie

Voor het bepalen van het juiste AVE programma kan je een eerste afspraak maken. Daarbij worden je klachten geïnventariseerd en op basis van deze gegevens wordt het juiste programma bepaald. Je kunt dan ook een korte AVE sessie ervaren. Hierna kan je de AVE behandeling zelf thuis uitvoeren met de gehuurde AVE apparatuur. Een afspraak duurt een uur en kost € 90.

Toestel huren

De huur van de David Delight Plus is € 20 per week. Dit bedrag is inclusief 1 keer per week een evaluatie (telefonisch of per e-mail) betreffende de voortgang. Voor huur van de David Delight en het afspreken van een proefsessie kan je contact opnemen.

VORIGE | VOLGENDE