Hoe verloopt een sessie

Eerste gesprek

Het eerste gesprek is een kosteloos kennismakingsgesprek waarbij er kort op je klachten en de hulpvraag wordt ingegaan. Vervolgens krijg je uitleg over de te verwachten procedure en behandeling. Als je je prettig en veilig voelt en wilt gaan starten met de behandeling ontvang je formulieren met informatie over de tarieven, de algemene voorwaarden en de algemene betalingsvoorwaarden. Bovendien wordt er dan de tweede afspraak ingepland: de intake.

Intake

Voorafgaand aan de intake krijg je de behandelovereenkomst en één of meer vragenlijsten per email thuisgestuurd. Deze kan je thuis invullen en dienen retour gezonden te zijn vóór aanvang van de intake. Tijdens het intakegesprek wordt de behandelovereenkomst door jou en Kim geparafeerd en ondertekend. Bij behandeling van kinderen onder de 16 jaar dient één van de ouders/verzorgers te tekenen.

Tijdens het intakegesprek wordt een zo compleet mogelijk beeld van je problematiek in kaart gebracht. Hierbij wordt er aan de hand van de door jou ingevulde vragenlijst uitgebreid ingegaan op je klachten. Voor nader onderzoek kunnen er aanvullende vragenlijsten afgenomen worden. Het kan voorkomen dat er een tweede gesprek nodig is.

EEG

Voordat er gestart wordt met neurofeedback dient er eerst een 19-kanaals EEG (ElektroEncephaloGram: een filmpje van de hersenactiviteit) afgenomen te worden. Dit gebeurt bij het Neurofeedback Instituut Nederland (NIN) te Den Haag. Indien gewenst kan Kim hierbij aanwezig zijn. Je ontvangt van het Neurofeedback Instituut Nederland een factuur voor de afname van het EEG.

Er wordt een soort badmuts met ingenaaide elektroden op je hoofd geplaatst. Om deze elektroden goed contact met je hoofdhuid te laten maken wordt er wat gel in de elektroden gespoten. Je zult hiervan niet veel ongemak ervaren. De elektroden meten de hersenactiviteit met je ogen open en gesloten ogen.

 Dit ruwe EEG wordt verwerkt tot een Quantitatief EEG (Q-EEG), waarbij er alle ruis verwijderd wordt (artefacten zoals oogknipperingen). Dit opgeschoonde EEG wordt vergeleken met een database, waarbij in kleur inzichtelijk wordt gemaakt waar in het brein er hoeveel hersenactiviteit aanwezig is. Door jouw EEG te vergelijken met het EEG van gezonde mensen en met het EEG van mensen met specifieke klachten, kan worden nagegaan of de klachten overeenkomen met een bepaald soort hersenactiviteit.

Eerste neurofeedbacksessie

Wanneer het EEG is verwerkt, wordt er met jou contact opgenomen om een vervolgafspraak te maken. Samen met jou (en/of je kind) worden de resultaten van het onderzoek besproken. Daarbij komt aan de orde wat gewenst en mogelijk is. Op basis daarvan en aan de hand van de bevindingen van de intake en de gegevens uit het (Q)-EEG wordt een behandelplan opgesteld. Bovendien worden er twee keer per week afspraken ingepland voor training met neurofeedback.

Na de bespreking van het behandelplan ga je beginnen met je eerste 5 minuten neurofeedback. Je hersenen moeten wennen aan de training en voor sommige mensen kan het wat vermoeiend zijn. Net zoals trainen bij de sportschool wordt de trainingstijd steeds wat opgevoerd, totdat je uiteindelijk de volledige 20 minuten achter elkaar traint.

Op het hoofd worden met een pasta elektroden geplaatst die de hersenactiviteit meten en aan de oorlelletjes komen twee klipjes. Neurofeedback werkt deels zonder dat je daarvoor bewust iets hoeft te doen, dus je gaat lekker zitten op de stoel en laat het gebeuren. De door jou uitgezochte film wordt opgestart en je eerste neurofeedbacksessie begint.

Op het scherm van Kim wordt in real time jouw hersenactiviteit zichtbaar en afhankelijk van de trainingsdoelen wordt de hersenactiviteit geactiveerd of afgeremd (geïnhibeerd).

Telkens als de elektrische activiteit van het brein een ingestelde drempelwaarde haalt, wordt feedback gegeven. De feedback bestaat uit beeld en geluid. Als de hersenactiviteit binnen de drempelwaarde is, krijg je een helder beeld en positieve feedback in de vorm van geluid die aangeven dat je brein de juiste hersenactiviteit genereert. Als je hersengolven buiten de drempelwaarden zijn, wordt je beeldscherm wat donkerder en krijg je minder of geen feedback in de vorm van geluid. Door de vele herhalingen en de grote snelheid waarmee dit gebeurt, leert het brein wat het (anders) moet doen.

Na afloop van de sessie wordt de pasta van je hoofd met warm water verwijderd. Op het scherm worden je trainingsresultaten getoond en worden de bevindingen samen besproken.

Volgende neurofeedbacksessies

De daaropvolgende keer wordt er iedere keer 5 minuten langer getraind, tot de uiteindelijke 20 minuten neurofeedbacktraining. Voorafgaand aan iedere sessie wordt er ingegaan op hoe de vorige sessie ervaren is, of er veranderingen merkbaar zijn, kortom: Kim houdt constant vinger aan de pols en wil ook feedback van jou.

VORIGE | VOLGENDE