Stressklachten en Burn out

Preventie en interventie via de Chronische Stress Reversal (CSR)-methode

Ik behandel stressklachten en burn out volgens de CSR-Methode. Dit is een psycho-medische
aanpak van chronische stress en stressgerelateerde aandoeningen. De behandeling
vindt plaats op drie niveaus: lichaam, gedrag en psyche.

Wat is de CSR-Methode

“CSR” staat voor Chronische Stress Reversal: het terugdraaien en herstellen van de
(ziekmakende) effecten van chronische stress.
De klachten en ziektebeelden van overspanning, burnout en andere stressgerelateerde
problemen ontstaan niet van de ene dag op de andere. Ze zijn het resultaat van een
langdurig en progressief proces van mentale en fysieke uitputting. Dit roofbouwproces gaat
met toenemende klachten over het lichamelijk en psychisch functioneren.

Chronisch onvoldoende herstel

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat chronische overbelasting, gevolgd door
onvoldoende herstel, leidt tot ontregeling van fysiologische mechanismen die bedoeld zijn
om je in stressvolle situaties te helpen om extra prestaties te leveren.
Het fysiologisch evenwicht raakt meestal verstoord door een combinatie van factoren: door
de situatie op het werk (zoals gebrek aan waardering en hoge werkdruk), factoren in de
privésituatie, de psychische en fysieke conditie, leefwijze en zelfmanagement.

Je raakt ontregeld door het steeds maar ‘aan’ staan

Op zeker moment kan deze ontregeling niet meer door rust ongedaan worden gemaakt: dat
noemen we overspanning of burn-out. De chronische alarmtoestand heeft tot lichamelijke
ontregelingen geleid. Je herstelt pas als de vicieuze cirkel van ontregeling wordt doorbroken
en omgekeerd (vandaar de naam CSR: Chronische Stress Reversal.)
Debet aan deze ontwrichting van het fysiologisch evenwicht is een combinatie van situatieve
en individuele kenmerken, zoals werkdruk, factoren in de privésituatie, psychische en fysieke
conditie, leefwijze en zelfmanagement.

Psycho-medische aanpak = effectief en prettig

In de praktijk wordt deze benadering niet alleen door de cliënten hooggewaardeerd, hij is
ook effectief. Cliënten voelen zich begrepen (‘het zit niet tussen m’n oren’), begrijpen
waarom ze klachten kregen, stoppen het roofbouwproces en leren wat er nodig is voor
duurzaam herstel.

Meer informatie over stress en burn out