Vergoeding

In de polisvoorwaarden van je ziektekostenverzekering staat omschreven of en op welke voorwaarden je in aanmerking komt voor vergoeding van psychologische hulpverlening. Indien dit niet duidelijk is word je sterk aangeraden om informatie op te vragen bij je zorgverzekeraar om vast te stellen voor welke vergoeding je in aanmerking komt, de hoogte van de eigen bijdrage per sessie, de hoogte van je eigen risico, e.d., zodat je voordat je gaat starten met de behandeling een helder beeld hebt van de te verwachten kosten.
Let op: soms kan de behandeling onder alternatieve zorg vallen.

Je dient zelf de kosten bij je zorgverzekering te declareren. Ook wanneer je de kosten (nog) niet vergoed hebt gekregen van de zorgverzekeraar, voldoe je eerst de kosten aan mij.

 https://www.de-nfg.nl/pdf/20220331_NFGvergoedingenoverzicht_versie_1.2.pdf