Voor wie is neurofeedback geschikt?

Neurofeedback is een techniek waarbij je leert je hersengolven te reguleren. Hierdoor kunnen er veel verschillende klachten behandeld worden. De meeste wetenschappelijke onderbouwing bestaat voor AD(H)D, epilepsie en slaapstoornissen.

Neurofeedback heeft in de praktijk goede resultaten behaald met de behandeling van o.a.

 • Aandachtsproblemen (ADD/ADHD)
 • Angst en paniekklachten
 • Autisme en aanverwante stoornissen (PDD-NOS en het syndroom van Asperger)
 • Burnout/ stress gerelateerde klachten
 • Chronische vermoeidheid
 • CVA
 • Depressie
 • Dyscalculie
 • Dyslexie
 • Epilepsie
 • Gilles de la Tourette
 • Hersentrauma
 • Migraine/ Hoofdpijn
 • NLD
 • Slaapstoornissen
 • Obsessieve compulsieve stoornis
 • Peak performance
 • Whiplash

In principe is behandeling met neurofeedback geschikt voor iedereen die kan leren. Er wordt hierbij een IQ-grens van 65 gehanteerd. Er zijn echter ook uitzonderingen mogelijk bij mensen met een lager IQ, waarbij er op individuele basis wordt ingeschat of neurofeedback een geschikte behandelmethode kan zijn.

Kinderen en volwassenen

Zowel kinderen als volwassenen kunnen profiteren van neurofeedback. Er is veel onderzoek gedaan naar training met neurofeedback bij kinderen vanaf acht jaar. De behandeling bij kinderen jonger dan acht jaar is nog onvoldoende wetenschappelijk onderzocht betreffende de resultaten op de lange termijn. Echter, de klinische resultaten zijn veelbelovend. Bij deze kinderen wordt er op individuele basis bekeken of neurofeedback een geschikte behandelmethode kan zijn. Belangrijk hierbij zijn onder andere of het kind een aantal minuten achtereen redelijk stil kan zitten en of het mogelijk is een leerproces op gang te brengen.

VORIGE | VOLGENDE