Wanneer geen neurofeedback?

Bij het kennismakingsgesprek wordt er aan de hand van de problematiek bekeken of neurofeedback een goede behandelmethode zou kunnen zijn.

Neurofeedback is niet geschikt voor mensen met ernstige psychiatrische klachten. In sommige gevallen wordt er dan geadviseerd een ander behandeltraject te volgen.

Heel af en toe wordt in het ruwe EEG hersenactiviteit zichtbaar gemaakt waar nader onderzoek naar vereist is, zoals epileptiforme hersenactiviteit. In dit soort gevallen wordt men doorverwezen.

Sporadisch komt uit het QEEG geen duidelijk beeld naar voren, zodat er geen duidelijke handvatten zijn om een behandelprotocol op te stellen.

VORIGE | VOLGENDE