Privacy, geheimhouding en dossier

Alle informatie die je mondeling en/of schriftelijk geeft wordt als vertrouwelijk behandeld en valt onder de geheimhoudingsplicht van Kim van Boeckel, Praktijk voor Psychologie en Neurofeedback. Deze geheimhoudingsplicht valt onder je rechten die vermeld staan in wetten zoals de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst), de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector). In deze wetten zijn de rechten en plichten van hulpverleners en cliënten vastgelegd.

Kim van Boeckel, Praktijk voor Psychologie en Neurofeedback zal alleen informatie aan derden geven wanneer je daar schriftelijk toestemming voor geeft. De psycholoog mag alleen in noodsituaties de geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. In de behandelovereenkomst wordt van jou een akkoordverklaring gevraagd dat de informatie gebruikt mag worden tijdens vertrouwelijk intercollegiaal overleg, intervisie en supervisie.

Je dossier wordt na beëindiging van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijke verplichte bewaartermijn en wordt daarna vernietigd. Je bent gerechtigd het dossier eerder te laten vernietigen. Je dient hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen.

Meer informatie over hoe ik om ga met jouw persoonlijke gegevens kun je lezen in het: Privacyreglement

Alle informatie die je mondeling en/of schriftelijk geeft wordt als vertrouwelijk behandeld en valt onder de geheimhoudingsplicht van de behandelend psycholoog. Deze geheimhoudingsplicht valt onder je rechten die vermeld staan in wetten zoals de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst), de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector). In deze wetten zijn de rechten en plichten van hulpverleners en cliënten vastgelegd.

De psycholoog zal alleen informatie aan derden geven wanneer je daar schriftelijk toestemming voor geeft. De psycholoog mag alleen in noodsituaties de geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. In de behandelovereenkomst wordt van jou een akkoordverklaring gevraagd dat de informatie gebruikt mag worden tijdens vertrouwelijk intercollegiaal overleg, intervisie en supervisie.

Je dossier wordt na beëindiging van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijke verplichte bewaartermijn en wordt daarna vernietigd. Je bent gerechtigd het dossier eerder te laten vernietigen. Je dient hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *