Disclaimer

Algemeen

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Kim van Boeckel, Praktijk voor Psychologie en Neurofeedback geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Kim van Boeckel, Praktijk voor Psychologie en Neurofeedback aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Bij twijfel verzoeken wij je daarom contact op te nemen met Kim van Boeckel, Praktijk voor Psychologie en Neurofeedback.

De informatie en aanbevelingen op de website van Kim van Boeckel, Praktijk voor Psychologie en Neurofeedback kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Kim van Boeckel, Praktijk voor Psychologie en Neurofeedback spant zich in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

E-mail

Bij het beantwoorden van e-mails wordt grote nauwkeurigheid betracht. De informatie die Kim van Boeckel, Praktijk voor Psychologie en Neurofeedback via de e-mail ontvangt wordt altijd vertrouwelijk behandeld volgens het privacybeleid van Kim van Boeckel, Praktijk voor Psychologie en Neurofeedback.

Gebruik informatie

Kim van Boeckel, Praktijk voor Psychologie en Neurofeedback is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie van de website van Kim van Boeckel, Praktijk voor Psychologie en Neurofeedback. Informatie op deze website kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts, psycholoog of psychiater.

Copyright

Het auteursrecht op deze website berust bij Kim van Boeckel, Praktijk voor Psychologie en Neurofeedback of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Kim van Boeckel, Praktijk voor Psychologie en Neurofeedback. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Kim van Boeckel, Praktijk voor Psychologie en Neurofeedback.

Vragen of opmerkingen?

Heb je nog vragen of opmerkingen aangaande deze website dan kan je een mail te sturen naar praktijk@kimvanboeckel.nl.